Large scale horticulture

Aankondiging – Company News Bulletin June 22, 2016

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat Gavita Nederland en Gavita Noorwegen gefuseerd zijn. Daarnaast zijn we een partnerschip aangegaan de Amerikaanse Hawthorne Gardening Company. Voor meer informatie verwijzen we u naar de video en bijgevoegde documenten.