Large scale horticulture

Van den Berg Roses

Rozenbedrijf sterker door internationalisering

Van den Berg Roses heeft vestigingen in Nederland, Kenia en China. Elke locatie kent zijn eigen benadering en productiewijze, passend bij het marktsegment waarvoor de producten bedoeld zijn. De teelt in Nederland is zeer intensief onder een hoog lichtniveau. Samen met Gavita zoekt Van den Berg naar manieren om de belichting verder te perfectioneren.

Sinds 2000 is het Nederlandse rozenareaal met 70% teruggelopen. In dezelfde periode groeide de aanvoer van Afrikaanse rozen met 270%. Rond 2004 vond Arie van den Berg zijn antwoord op de groeiende Afrikaanse concurrentie: “If you can’t beat them, join them”. 

Hij zette een vestiging op in Naivasha, Kenia, die inmiddels is uitgegroeid tot 70 hectare. “Rond 2004 zagen we een snelle stijging van energie- en –arbeidskosten en daarmee van de kostprijs. Afrika is wel ver van de Europese markt, maar kent lage kosten voor energie en arbeid”, vertelt hij. “Maar net zo belangrijk is dat de sortimenten elkaar aanvullen: de Keniaanse rozen gaan naar het supermarktkanaal, de Nederlandse naar het hogere marktsegment. Met dit totaalpakket kunnen we de Europese markt bedienen, in toenemende mate via directe verkoop. Ook de logistiek hebben we in eigen hand.”

Perspectief in Nederland

Van den Berg ziet nog steeds perspectief in de Nederlandse rozenteelt. Parallel aan de Afrikaanse uitbreiding is de teelt in de twee vestigingen in Delfgauw (samen 12 ha) sterk geïntensiveerd. Dat wil zeggen heel veel kilo product per m2. Om dat te bereiken is het nodig alle klimaatfactoren – licht, temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid – perfect op elkaar af te stemmen.

De rozen in negen variëteiten krijgen continu licht. De rassen zijn erop geselecteerd dat ze onder dit lichtregime en de hoge lichtintensiteit (200 µmol/m2/s) optimaal presteren. “In de winter gaan de lampen helemaal niet uit. In andere seizoenen gaan ze aan als de natuurlijke instraling onder de 200 Watt daalt”, vertelt de eigenaar. 

Dit is telen op de toppen van het kunnen. Het vergt een perfecte afstemming van licht en temperatuur. Daarbij is het Quality Monitoring System (QMS) van Delphy een handig hulpmiddel. “We hebben daar onze eigen draai aan gegeven. Als je meer licht toelaat, kun je ook een hogere temperatuur hanteren. We stellen de temperatuur in aan de hand van de hoeveelheid assimilaten die verwerkt moeten worden, in een tweedaagse integratie”, vertelt hij.

Van den Berg Roses
Van den Berg Roses
Van den Berg Roses

Lichtspreiding

Dit precisietelen is des te beter mogelijk als de teler volop kan vertrouwen op de belichting. “In het verleden hebben we nooit zo goed gekeken naar bijvoorbeeld de lichtspreiding. Uit berekeningen van Gavita blijkt dat het wel degelijk uitmaakt. Zij hebben het optimale ophangpatroon bepaald. Daarnaast hebben we regelmatig overleg over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van reflectoren, lampen en software-matige aansturing”, vertelt Van den Berg.

Een aantal armaturen wordt periodiek doorgemeten om de lichtafgifte te monitoren. “Dat is in ons beider belang. Wij streven naar een nog betere lichtinstallatie; Gavita doet zo veel praktijkinzichten op. Verder vinden er gezamenlijke praktijktesten plaats met nieuwe systemen. Alle metingen geven veel inzicht: vroeger verving je lampen op leeftijd, nu op prestatie. Ook zie je welk negatief effect vervuiling van de reflectoren kan hebben.”

Naast de lichtmetingen vinden ook veel gewasmetingen plaats: de lichtintensiteit wordt gematcht met verwachte en gerealiseerde groei. Zo wordt duidelijk hoeveel licht het gewas nuttig om kan zetten in productie.
“We zijn heel tevreden over de samenwerking met Gavita. De prijs/kwaliteitsverhouding is heel goed en de contacten verlopen heel plezierig”, zegt hij.

Chinese ontwikkeling

De Afrikaanse vestiging kent geen belichting en Van den Berg ziet dat er ook niet van komen. Anders ligt het in China. Nu is belichting daar nog niet rendabel, maar de ontwikkelingen gaan snel. Dat is ook de reden dat de ondernemer erbij wilde zijn. “We zagen tijdens een excursie rond Kunming dat er veel kansen liggen. De tuinbouw in China ontwikkelt zich sterk en zowel de lokale markt als Japan en Australië bieden veel afzetkansen. Dat gecombineerd met de constatering dat ze in China nog niet zo goed rozen kunnen telen, deed ons besluiten er zelf te gaan telen, samen met een lokale partner.”

Het areaal is nu ongeveer 20 hectare en groeiende. Behalve rozen teelt het bedrijf ook orchideeën, anthuriums, hortensia’s om de afnemers een totaalpakket te kunnen aanbieden. “Het is een heel grote markt en we streven ernaar de nummer één producent van bloemen en planten te worden. De kwaliteit wordt ook in China een punt; dat vergt behalve perfectie in de teelt ook een gekoelde afzetketen”. 

Vanwege de drastisch gedaalde energiekosten heeft ook de Nederlandse rozenteelt weer de wind in de rug. “We willen ons nog meer positioneren in het boveneind van de markt. De ontwikkelingen op lichtgebied maken het mogelijk nog meer µmol per Watt te realiseren waardoor we in staat zijn nog meer te produceren”, besluit hij.