Large scale horticulture

Onze aanpak

Elke bedrijfssituatie is uniek. Daarom stemmen we in goed overleg de lichtinstallatie precies af op uw wensen. De basis hiervoor zijn zorgvuldige lichtcalculaties en een gedegen advies op basis van onze jarenlange ervaring. Na de installatie wordt vervolgens gecontroleerd of het lichtniveau en de lichtspreiding overeenkomen met de afspraken. Zo bent u ervan verzekerd dat de installatie voldoet aan uw wensen.

Onze aanpak kent drie stappen: bepaling van de behoefte, oplevering en service. In feite is het een cyclisch proces dat nooit ophoudt. We blijven u altijd ondersteunen.

Full approach

Stap 1:
Lichtbehoefte bepalen

Uw lichtbehoefte is het uitgangspunt. We bespreken de gewenste lichtniveaus en geven advies over armaturen en installatie. Als alle wensen in beeld zijn, stellen we een lichtplan op aan de hand van onze nauwkeurige digitale modellen van het lichtpatroon en reflectoren. Als u akkoord gaat met het belichtingsplan zullen wij een passende aanbieding doen.

Stap 2:
Oplevering armaturen en installatie

Volgens een afgesproken planning worden de armaturen geleverd. Het is mogelijk om na circa 1.000 branduren een indicatieve veldmeting te verzorgen.

Stap 3: Service en onderhoud

Als er een service- en onderhoudscontract is overeengekomen, kunnen de prestaties van lampen en reflectoren uit uw kas gemeten worden in het Gavita laboratorium volgens een afgesproken tijdschema. Aan de hand van de meetresultaten geven wij u een passend advies over de toestand van de belichtingsinstallatie en eventuele vervanging van lampen of reflectoren.

Advies op maat

Bij uitbreiding of vervanging moeten veel keuzes gemaakt worden, die later grote consequenties hebben voor productie en kwaliteit van het gewas. Onze adviseurs combineren technische know how met plantenfysiologische kennis. Wij baseren onze adviezen op een uitgebreide analyse van uw wensen, het gewas en de situatie in en rond het bedrijf.

Dat leidt tot een gefundeerd advies over lichtniveau, type reflector, vermogen van de armaturen, installatietechnische aspecten etc.

Kennis delen

Gavita hecht er sterk aan zijn kennis over nieuwe technische en economische ontwikkelingen te delen. Via onze website (zie Nieuws) besteden we aandacht aan relevante onderwerpen. Onze vertegenwoordigers praten bestaande klanten regelmatig persoonlijk bij en op ons kantoor ontvangen we regelmatig kwekersgroepen en adviseurs.

Ook organiseren we seminars en symposia en treden regelmatig op als deskundige tijdens evenementen.

Vragen of meer informatie nodig?

Sabine van Arkel

Sales Support

31-6-51268621